365.000 تومان495.000 تومان

قیمت اصلی 455.000 تومان بود.قیمت فعلی 345.000 تومان است.