قیمت اصلی 295.000 تومان بود.قیمت فعلی 225.000 تومان است.

قیمت اصلی 330.000 تومان بود.قیمت فعلی 248.000 تومان است.