قیمت اصلی 438.000 تومان بود.قیمت فعلی 398.000 تومان است.