قیمت اصلی 445.000 تومان بود.قیمت فعلی 335.000 تومان است.

قیمت اصلی 435.000 تومان بود.قیمت فعلی 325.000 تومان است.